Jak prověřit zahraniční partnery

Online Fakturace

Prověření zahraničních obchodních partnerů přes kreditní reporty v aplikaci iFaktura na jeden klik.

Proč jsme se v nabídce této služby spojili se společností CRIF a jejich globálním řešením SkyMinder?

SkyMinder je mezinárodní služba, která umožňuje přístup ke kreditním a obchodním informacím o více než 200 milionech společností z 230 zemí a území světa. Služba SkyMinder slouží k posouzení bonity, finančního zdraví a varovných informací o vašich zahraničních obchodních partnerech.

Pomůže vám rovněž při zjišťování informací o vlastnické struktuře prověřovaných zahraničních firem či o jejich klíčových manažerech. Uživatelům aplikace iFaktura jsme ji zprovoznili pro možné a jednoduché vyhodnocování zahraničních obchodních partnerů v jednotlivých státech Evropy.

Co uživatelé platformy iFaktura díky integraci se SkyMinder získají:

  • DOSTUPNOST INFORMACÍ: Možnost získání tohoto nástroje používaného velkými nadnárodními korporacemi i pro malé či středně velké firmy. Společnost iFaktura.cz nabízí možnost zakoupení zahraničních kreditních reportů globálního řešení SkyMinder, a to i jen v několika kusech ročně.
  • KVALITA INFORMACÍ:   Informace jsou zpracovávány lokálními specialisty v dané zemi působení vašeho obchodního partnera a jsou pravidelně aktualizovány.
  • ÚSPORA ČASU: Informace máte ihned a v jednotném formátu pro danou zemi. Tím šetříte čas při vlastním vyhledávání informací o firmách v různých zdrojích a z ČR obtížně dostupných lokálních databázích.
  • CELOEVROPSKÉ POKRYTÍ: Získáte online či offline dostupné reporty pro danou evropskou zemi na jeden klik. Offline kreditní report je možné objednat a získat je cca do 3 dnů. Platforma iFaktura vám pomůže i s požadavkem na prověření subjektu mimo Evropu, pokud nás s tímto požadavkem oslovíte.
  • MOŽNOST RISK AUDITU AKTUÁLNÍHO ŘÍZENÍ KREDITNÍCH RIZIK VE VAŠÍ FIRMĚ: Uživatelům platformy iFaktury je k dispozici možnost konzultace Risk Managerů s praxí v oblasti řízení kreditních rizik z lokálních i zahraničních nadnárodních korporací. Uvedenou spolupráci iFaktura realizuje ve spolupráci se společností NEXT MANAGERS – viz https://nextmanagers.cz/externi-risk-management/. Máte-li o nezávislou konzultaci či realizaci risk auditu zájem, neváhejte nás kontaktovat na [email protected].