Typy Faktur

Toto jsou nejčastější typy faktur, které se používají v podnikání.

Faktura je důležitým dokumentem, který slouží k zaznamenání obchodních transakcí a vystavení platebních požadavků. Existuje mnoho typů faktur, které se používají v závislosti na specifických potřebách a požadavcích jednotlivých firem.

Základní rozdělení je na faktury vydané a přijeté. Vydané faktury jsou ty, které vystavujete svým zákazníkům vámi za dodané zboží či služby.

Přijaté faktury jsou ty, které vaši dodavatelé posílají vám a vy na jejich základě platíte za odebrané zboží či služby.


Kromě tohoto základního rozdělení rozlišujeme tyto typy faktur:


1. Zálohová faktura

Zálohovou fakturu použijeme, pokud chceme od našeho zákazníka část peněz předem. Vystavíte zálohovou fakturu na část finální ceny a následně začneme nakupovat zboží či realizovat jiné náklady na dodání. Zálohová faktura není účetním ani daňovým dokladem, jde jen o výzvu k zaplacení části ceny před dodáním.


2. Proforma faktura

Proforma faktura je podobná zálohové faktuře. Rozdílem je, že dle ní musí odběratel zaplatit celou cenu dodání zboží či služby předem. Proforma faktura stejně jako zálohová faktura není účetním ani daňovým dokladem, opět jde jen o výzvu k zaplacení, tentokrát však celé ceny před dodáním.


3. Řádná faktura

Řádná faktura nebo taky bežná faktura je základním typem faktury. Obvykle se vystavuje po dokončení zakázky nebo po dodání zboží či služby a odběratel je povinen tuto fakturu v termínu splatnosti i uhradit. Řádná faktura je zároveň i fakturou daňovou.


4. Vyúčtovací faktura

Vyúčtovací faktura se vystaví jakou rekapitulace jedné a více zálohových faktur či jedné proforma faktury. Ta je už účetním a daňovým dokladem a standardně vstupuje do účetnictví.


5. Opravný daňový doklad

Opravný daňový doklad (dříve známý jako vrubopis nebo dobropis) vystavuje plátce daně v souvislosti s opravou základu daně a výše daně. Tento opravný daňový doklad tedy navyšuje nebo snižuje fakturační výši a příslušné DPH u původní řádné (běžné) faktury.

Už žádné zbytečné papírování, mějte v dokladech pořádek jednou pro vždy!

Nejčastější dotazy

Vyzkoušejte iFaktura.cz ještě dnes a uvidíte, jak může být fakturování snadné!

Jak funguje QR kód?

QR kód je dvourozměrný čárový kód, který dokáže uložit velké množství informací na malé ploše. Kód může být snadno naskenován pomocí chytrého telefonu nebo tabletu a získané informace jsou převedeny do elektronické podoby.

Jaké jsou výhody použití QR kódu na fakturách?

Výhody použití QR kódu na fakturách zahrnují snadnou a rychlou platbu, minimalizaci rizika chyb, zvýšení bezpečnosti a možnost obsahovat další informace, jako jsou slevy nebo nabídky.

Kde se QR kódy obvykle používají?

QR kódy mohou být použity na různých typech dokumentů, jako jsou například faktury, letenky, vizitky, webové stránky a mnoho dalšího. QR kódy se používají v různých odvětvích a usnadňují procesy a zlepšují komunikaci mezi lidmi.

Jsou QR kódy bezpečné?

QR kódy mohou být bezpečné, pokud jsou správně používány. QR kódy na fakturách jsou obvykle bezpečné pokud pocházejí z firem či eshopů které znáte. Nicméně, v případě, že se QR kódy používají pro nelegální účely, mohou být rizikem.