Faktura vydaná

Faktura vydaná je důležitým dokumentem pro každého podnikatele, který prodává zboží nebo poskytuje služby. Jedná se o účetní doklad, který slouží k evidenci vystavených faktur a k účtování výdajů a příjmů. 

Co musí obsahovat vydaná faktura

Co jsou to faktury vydané?

Faktura vydaná je doklad, který vystavuje prodejce zboží nebo poskytovatel služeb, a to v případě, že prodal zboží nebo poskytl službu. Faktura obsahuje informace o prodávaném zboží či službě, o prodávajícím a kupujícím, dále pak datum vystavení faktury, datum splatnosti a další údaje potřebné pro účtování.

Co všechno musí faktura obsahovat?

Faktura vydaná musí obsahovat následující údaje:

 1. Název a sídlo prodávajícího
  Faktura musí obsahovat název a sídlo firmy prodávajícího zboží nebo poskytujícího službu. Pokud je prodávající fyzická osoba podnikající, musí být uvedeno jeho jméno a bydliště.
 2. IČO a DIČ prodávajícího
  Faktura musí obsahovat identifikační čísla prodávajícího – IČO a DIČ. Pokud prodávající není plátcem DPH, DIČ nemusí být uvedeno.
 3. Název a sídlo kupujícího
  Faktura musí obsahovat název a sídlo firmy kupujícího zboží nebo službu. Pokud kupující není firma, musí být uvedeno jeho jméno a bydliště.
 4. Datum vystavení faktury
  Faktura musí obsahovat datum vystavení faktury.
 5. Datum plnění
  Faktura musí obsahovat datum plnění, tedy datum, kdy bylo zboží prodáno nebo služba poskytnuta.
 6. Číslo faktury
  Faktura musí obsahovat číslo faktury, které musí být unikátní a mít po sobě následující řazení.
 7. Popis zboží nebo služby
  Faktura musí obsahovat přesný popis zboží nebo služby, kterou prodávající prodal nebo poskytl kupujícímu.
 8. Množství jednotkovou cenu zboží nebo služby
  Faktura musí obsahovat jednotkovou cenu prodávaného zboží nebo služby.
 9. Celkovou cenu zboží nebo služby
  Faktura musí obsahovat celkovou cenu prodávaného zboží nebo služby.
 10. DPH
  Pokud prodávající je plátcem DPH, faktura musí obsahovat informace o sazbě DPH a výši daně.
 11. Způsob platby
  Faktura musí obsahovat informace o způsobu platby, tedy zda bude platba provedena hotově, převodem nebo jiným způsobem.
 12. Datum splatnosti
  Faktura musí obsahovat datum splatnosti, tedy do kdy musí být faktura uhrazena.
 13. Platební podmínky
  Faktura může obsahovat informace o platebních podmínkách, jako jsou například pokuty za opožděnou platbu.
 14. Podpis a razítko prodávajícího
  Faktura musí být podepsána a opatřena razítkem prodávajícího.
 15. QR kód
  Každá faktura by měla obsahovat i QR kód aby přijemce mohl provést ihned platbu.

Faktura vydaná je důležitým dokumentem pro účetnictví a daňové účely. Proto je důležité, aby obsahovala všechny potřebné údaje a byla správně vystavena. Pokud je faktura vydaná neúplná nebo chybně vystavena, může to vést k problémům s účetnictvím a daňovými přiznáními. Proto je nutné dbát na to, aby faktura vydaná obsahovala všechny potřebné informace a byla správně vystavena.

Už žádné zbytečné papírování, mějte v dokladech pořádek jednou pro vždy!

Nejčastější dotazy

Vyzkoušejte iFaktura.cz ještě dnes a uvidíte, jak může být fakturování snadné!

Co jsou Faktury Vydané?

Faktury Vydané jsou faktury, které vystavuje prodávající kupujícímu za prodané zboží nebo poskytnuté služby.

Kdy je nutné vystavit Fakturu Vydanou?

Fakturu Vydanou je nutné vystavit vždy, když dojde k prodeji zboží nebo k poskytnutí služby.

Jaké informace musí obsahovat Faktura Vydaná?

Faktura Vydaná musí obsahovat několik důležitých informací, včetně názvu a adresy prodávajícího a kupujícího, datum vystavení faktury, jednotkovou cenu zboží nebo služby, celkovou cenu, sazbu DPH a výši daně, způsob platby, datum splatnosti, platební podmínky a podpis a razítko prodávajícího.